Reminder: schrijf je nog snel in en win een iPhone X!

25,503

De actie ‘Win een iPhone X’ wordt georganiseerd door SurveyWikis, gevestigd in Sittard, Nederland. Op deze actie zijn onderhavige actievoorwaarden van toepassing.

 • Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van de enquête. Op dat moment maakt u kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal 1 x deelnemen aan de actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 • De looptijd van deze actie is van January 29th, 2018 t/m April 6th, 2018.
 • Om deel te mogen nemen moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland.
 • De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt door SurveyWikis en aan haar gelieerde merken of vennootschappen en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Door uw deelname verklaart u zich akkoord en geeft u tevens toestemming aan SurveyWikis om u in de toekomst via het door u verstrekte e-mailadres te informeren over haar producten en diensten. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden via de afmeldlink, welke staat vermeld in de desbetreffende e-mail.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SurveyWikis.
 • De trekking van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze uit de deelnemers die de enquête volledig hebben ingevuld.
 • Winnaars worden binnen 14 dagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. SurveyWikis kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen dan wel zonder opgaf van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan deze actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De prijswinnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Indien er sprake is van kansspelbelasting dan zal SurveyWikis hiervoor zorg dragen.
 • Medewerkers van SurveyWikis zijn uitgesloten van deelname.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze actievoorwaarden aan.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen door SurveyWikis worden uitgesloten van deelname.

click=here-to-win

2 Comments
 1. aprillampert says

  Ik ken deze site. Ik zal mijn geluk beproeven.

 2. akbarapachecos says

  Ik heb een geschenk ontvangen van SurveyWikis. zeer prestige en kwaliteit! bedankt!

Leave A Reply

Your email address will not be published.